תוכנית מתאר כוללנית לישוב מג'ד אל כרום

תכנית המתאר היא המקום וההזדמנות של היישוב לחשוב, לחדש, להתוות את החזון ואת דמותו לעתיד, לגבש כווני פעולה ולהגדיר סדר עדיפויות לפיתוח העתידי. התכנית הנה כלי ניהולי בידי המינהל המקומי, המאפשר ניהול מיטבי של היישוב ופיתוחו לכיוונים הרצויים, תוך עדכון עיתי והתאמה לצרכים המשתנים. תוכנית המתאר הכוללנית מתוכננת ע"י המשרד "לרמן אדריכלים ומתכנני ערים".

תיאור הפרוייקט