תוכנית ותמ"ל

תיאור הפרוייקט

מתחם 13 – אישור הפקדה בתנאים, שטח התכנית 684 דונם, 1526 יחידת דיור, 60 שטח דונם למבני ציבור.