שימור גלעין הכפר

תיאור הפרוייקט

לעין הכפר התפתח למרגלות ההר, ובקרבת האדמות החקלאיות. הדרך הראשית מעכו לצפת עברה דרך גלעין הכפר. בשל חשיבותה, הקימו הבריטים תחנת משטרה בקרבת הכפר. נקודת המוצא להתפתחות הכפר הינה המעיין אשר סיפק מים הכרחיים להשקיית הגידולים החקלאיים.

גלעין הכפר מכיל את כיכר אל עין כאתר חגיגות, וחגים, מסבנה, סמטאות, מקאם שיח' מחמוד, אתר הנצחה להרוגי הנכבה, מעיין הבאר, ופלגי מים ומסגד.

התוכנית שימור גלעין הכפר תביא לפיתוח מרחב ציבורי כלל יישובי תוך התמקדות בכיכר המעיין כעוגן המרכזי בהתחדשות הגלעין. המועצה ומחלקת ההנדסה בראייתם הכוללת מאמינים בפיתוח הגלעין תוך הדגשת הפן ההיסטורי, הקמת מרחב ציבורי הליכה ושהייה, הסדרת התנועה והקמת מרכז קהילתי.