קהילה נגישה

מועצת מג'ד אלכרום בשיתוף משרד הרווחה והחברה למתנסים מפעילות את התוכנית קהילה נגישה אשר מטרתה להעלות על סדר היום הציבורי את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות לנגישות ולהשתלבות בקהילה בימי שגרה ובעת חירום...