מגרשים לזוגות צעירים

תיאור הפרוייקט

שטח התוכנית כ150 דונם, עלויות פיתוח כ 50 מיליון ₪, 530 יחידת דיור

התוכנית מחולקת לשלושה קטגוריות:

  1. 4 יחידות דיור (8 חלקה) או 5 יחידות דיור (15 חלקה) – לבעלי תעודת זכאות מהכפר. שטח כל מגרש 515- 740 מטר
  2. מחיר למשתכן
  3. בנייה רוויה:
    חידות הדיור נמכרות לדיירים במחיר שיקבע הקבלן. 18 חלקה לסוג זה של בנייה, 77 יחידות דיור. הקבלנים שזכו במכרז הם: סאראי הצפון מסחר והשקעות בע"מ 6,065 מ"ר 42 יח"ד, אחמד חסן תשתיות ופיתוח בע"מ 2,415 מ"ר 17 יח"ד.