גני ילדים

תיאור הפרוייקט

הפרויקט כולל:

מחלקת ההנדסה תוך הבנה מעמיקה לראיית וחזון המועצה הצליחה בשנים האחרונות להקים כ-9 גנים מודרניים שבתכנונם נלקחו בחשבון הדרישות הפדגוגיות, רווחת הילדים והצוותים החינוכיים, ההיבטים הלוגיסטיים וההשתלבות בסביבה. ארבעה גנים הוקמו בבית ספר אל מותנבי ונפתחו בשנת 2018 עלות הפרויקט כ מליון ו 800 אלף ₪.

הקמת שלושה גנים בחלקה 105 עלות הפרויקט 2 מיליון ₪.

הקמת שני גנים בבית ספר עומר בן אלח'טאב מבנה שנפתח בשנת 2017