בנייה ושדרוג מבני חינוך

בניית 4 גנים אלמותנבי, סיום תכנון גני ילדים בשכונה לזוגות צעירים, בניית אשכול גנים מעל גני היחידים באלמותנבי כולל בניית מרכז לגיל הרך, ביצוע תכנון לבניית 7 גני ילדים בשכונה המזרחית.

תיאור הפרוייקט