Go to the menu Go to page content Go to the bottom menu

פיתוח ארגוני

מהות התפקיד של רפרנטית ארוגנית הינו סיוע לראש הרשות והמנכ"ל בקידום תהליכי ניהול אפקטיביים ויעילים ברשות, מעקב אחרי יישום פעולות והחלטות במסגרת התפקיד התחלנו לקדם נושא של תוכניות עבודה מקושרות תקציב.

מהות התפקיד של רפרנטית ארוגנית הינו סיוע לראש הרשות והמנכ"ל בקידום תהליכי ניהול אפקטיביים ויעילים ברשות, מעקב אחרי יישום פעולות והחלטות במסגרת התפקיד התחלנו לקדם נושא של תוכניות עבודה מקושרות תקציב.

מהות התפקיד של רפרנטית ארוגנית הינו סיוע לראש הרשות והמנכ"ל בקידום תהליכי ניהול אפקטיביים ויעילים ברשות, מעקב אחרי יישום פעולות והחלטות במסגרת התפקיד התחלנו לקדם נושא של תוכניות עבודה מקושרות תקציב, בשנת 2020 נעשה פיילוט ראשוני. והחל מ 2021 כל המחלקות הגישו תוכניות עבודה בהתאם לחזון ומטרות הרשות המקומית. לפי התכנון התוכנית החל מ 2022 נושא זה יהיה לשגרת ניהול רגילה ברשות דבר שיווה פריצת דרך בשיטות הניהול ו התכנון ברשות וקידום של מהלכי התכנון והמעקב ברשות כל מחלקות הרשות במטרה לבדוק היישום והשגת מטרות וגם לעזור בהסרת חסמים ליישום התוכניות והשגת מטרות בכדי לייעל נושא התכנון והבקרה הרשות תחל לבנות מאגר נתונים בכל תחומי עבודתה שיהווה מקור למידע לתכנון ולקבלת החלטות בנוסף לאמור לעיל היחידה תעסוק בקידום היבטים של התכנון האסטרטגי במגוון תחומים חברתיים כלכליים וחינוכיים כולל מעקב אחרי תכנון ויישום תוכניות אב במגוון ברשות בכל המחלקות במסגרת התפקיד תתקיים בקרה אחד לרבעון מול.

Contact form

יצירת קשר עם מועצת מג'ד אל כרום

אריג' נסרה

מג'ד אלכרום - בניין המועצה הראשי

שעות קבה: שני וחמישי 08-15:30

הצטרפו אלינו
דילוג לתוכן