Go to the menu Go to page content Go to the bottom menu

משאבי אנוש

אגף משאבי אנוש אחראי על טיפול בעובד בכל שלבי קליטתו ועבודתו במועצה.
המחלקה אחראית על מיון וגיוס עובדים חדשים, ניודים בין תפקידים, קידומם המקצועי, הכשרתם ופיתוחם האישי.

המחלקה עוסקת בנושאים הבאים:

- גיוס, מיון, השמה, ניוד וקליטת עובדים.
- טיפול, טיוב וטיפוח המשאב האנושי.
- טיפול במכרזים.
- נוכחות עובדים.
- העצמת המשאב האנושי.
- הדרכות והשתלמויות לעובדים.
- טיפול ביציאה לפרישה של עובדי הרשות.
- רווחת הפרט.

היחידות השונות

Contact form

מנהלת משאבי אנוש סוזאן חמוד חסיאן

מועצה מקומית מג'ד אלכרום

ניתן לשלוח קורות חיים למייל זה

הצטרפו אלינו
דילוג לתוכן