Go to the menu Go to page content Go to the bottom menu

מסגרות ותכניות לילדים ונוער

יחידת איתור נוער משתמש לרעה בסמים וחומרים פסיכו אקטיביים

יחידה חדשה אשר מטרתה איתור של נערים/ות המבצעים שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים ומהווה כתובת לטיפול, התייעצות אבחון והפנייה של נערים/ות הסובלים מבעיות אלו.

בית חם לנערות בסיכון

מסגרת לנערות אשר מפעילה אותה עמותה חיצונית בשם יעדים לצפון במסגרת הזו יש טיפול פרטני וקבוצתי בנערות

תכנית מט"ל לטיפול בנוער

תכנית לנוער בסיכון בטיפול ב 15נערים בגילאים 13-16 התכנית מופעלת דרך המועצה והמחלקה לשירותים חברתיים.  התכנית מעניקה טיפול פרטני וקבוצתי לנערים ומהווה מקום חם , תומך ומעודד עבורם .

מועדונית משפחתית

מסגרת אחר הצהריים אשר מופעלת על ידי משרד החינוך בשותפות עם המחלקה לשירותים חברתיים , במועדונית יש שתי נשות צוות , מדריכה שהיא רכזת המועדונית ואם בית . במועדונית יש 15 ילדים שהם ילדי רווחה . במועדונית הילדים מקבלים העשרה , עזרה בלימודים , תמיכה וליווי רגשי , ליווי של עובדת סוציאלית ממחלקת הרווחה . התכנית בנויה בשותפות עם בתי ספר ולכן מתקיימות ועדות הערכה לילדי המועדונית פעמים בשנה. המועדונית מקבלת ילדים בכיתה א עד כיתה ו , לכן יש את האפשרות לשהות במועדונית עד שש שנים לפי הצורך ולפי מצב המשפחה.

מועדוניות שיקומיות

מסגרת טיפולית אחר הצהריים לילדים במשפחות במצבים קשים על רקעים שונים כמו מצב סוציו אקונומי נמוך , יחסים משפחתיים לקויים , טיפול לא ראוי בילדים , בעיות התנהגות וכדומה , בכל מועדונית מטופלים 15 ילדים מגיל 7 עד 12 שנה , הילד יכול להמשיך עד ל3 שנים במועדונית עקב ועדה שנעשית בתחילת השנה במחלקה בה דנים במצב הילד ובמצב המשפחה . במועדונית מועסקת עובדת סוציאלית רכזת , אשר מנהלת את המועדונית ובונה תכניות התערבות לילדים , בכל מועדונית יש שתי מדריכות +מדריכה מחליפה באופן קבוע , ואם בית אשר מקבלת את הילדים ומהווה דמות אימהית במועדונית ומכינה מנה חמה לכל הילדים. המועדונית הראשונה עובדת במתכונת 4 ימים בשבוע ואליה מופנים ילדים עם מצבים קשים יותר, והמועדונית השנייה עובדת שלושה ימים , הבחירה נעשית בתוך ועדת התכנון המתקיימת במחלקה . בשתי המועדוניות יש סדר יום קבוע של עזרה לימודית , קבוצות למיניהם עם הצוות ומנחים חיצוניים.

תוכנית ראשית

התכנית מיועדת למשפחות צעירות, להן שני ילדים לפחות בגיל הרך (רצוי הראשונים) ושבהן התפקוד ההורי לקוי בתחומים רבים, באופן שמסכן את רווחת ילדיהם והתפתחותם התקינה ומאיים על קיום המשפחה. מתן טיפול ל10  משפחות שיש להם ילדים בגיל הרך , בתכנית הזאת יש עובדת סוציאלית אשר נותנת הדרכה שבועית להורים ובמיוחד האימהות שהן יותר מגויסות ושתי מדריכות אשר כל מדריכה נותנת שעתיים שבועיות של העשרה עם הילדים בבית המשפחה בליווי העובדת.

משפחתונים

בכפר מג'ד אלכרום ישנם 28 משפחתונים אשר מופעלים על ידי מכללת סח'נין וכפופים מקצועית למחלקת רווחה. המשפחתונים מיועדים לילדים מגיל חצי שנה עד שלוש לילדי רווחה (ילדים ממשפחות המטופלות בלשכה, ילדים בסיכון). בכל משפחתון יש חמישה ילדים. לאורך היום מתקיימות פעילויות כמו יצירה , הרגלי אכילה , משחקי התפתחות וחשיבה , תנועה וכו' , הפעילות וסדר היום של כל משפחתון מותאמות לגילאי הילדים במשפחתון. התשלום למשפחתונים מסובסד עבור משפחות מוכרות לשכה ע"פ דרגת הזכאות שנקבעה להם.

בכפר מג'ד אלכרום ישנם 28 משפחתונים אשר מופעלים על ידי מכללת סח'נין וכפופים מקצועית למחלקת רווחה. המשפחתונים מיועדים לילדים מגיל חצי שנה עד שלוש לילדי רווחה (ילדים ממשפחות המטופלות בלשכה, ילדים בסיכון). בכל משפחתון יש חמישה ילדים. לאורך היום מתקיימות פעילויות כמו יצירה , הרגלי אכילה , משחקי התפתחות וחשיבה , תנועה וכו' , הפעילות וסדר היום של כל משפחתון מותאמות לגילאי הילדים במשפחתון. התשלום למשפחתונים מסובסד עבור משפחות מוכרות לשכה ע"פ דרגת הזכאות שנקבעה להם.

 

מועדונית ביתית

מועדונית הפועלת 5 ימים בשבוע, 5 שעות אחר צהריים בדירתה של המשפחה כאשר אם המשפחה הינה מפעילת המועדונית ועובדת ישירות עם הילדים. המועדונית מספקת לילדים (מגיל 3-6) אווירה ביתית והתייחסות לצרכיהם הרגשיים, פיסיים, חברתיים ולימודיים.

מטרת התכנית חיזוק הביטחון האישי של הילדים ומערכת היחסים בינם לבין הוריהם ולמנוע סידור חוץ ביתי.

 

 

דילוג לתוכן