Go to the menu Go to page content Go to the bottom menu

בתי ספר

מחלקת החינוך במג'ד אלכרום מטפחת תחת כנפיה כ-4,700 תלמידים מגיל שלוש ועד שמונה-עשרה, אשר מונים כ-30.7% מכלל אוכלוסיית הכפר.
המחלקה הגדירה מספר נושאי ליבה עליהם הוחלט לשים דגש בשנים הקרובות:

  • שיפור ההישגים הלימודיים בשפות ובמתמטיקה
  • הפחתת מספר התלמידים הנושרים בצורה סמויה ממוסדות החינוך
  • השקעה בתוכניות מעורבות ההורים בתהליך החינוכי התרבותי
  • שיפור האקלים החינוכי בבתי הספר

בתי הספר

מנהל בית הספר ח'אלד בדארנה 04-9905404
מנהלת בית הספר ראניה ג'אבר 04-9583725
מנהל בית הספר נאיף פרחאת 04-9985761
מנהל בית הספר, חוסיין סריס 04-9989903
מנהלת בית הספר, נג'יבה סרחאן 04-9985887
מנהלת בית הספר, מנאל זרקאוי 04-9985538
מנהל בית הספר, ניזאר זרקאוי 04-9985886

Contact form

יצירת קשר עם מועצת מג'ד אל כרום

מחלקת חינוך

שעות קבלת קהל: ימי שני ורביעי מהשעה 8:00 עד השעה 15:00

הצטרפו אלינו
דילוג לתוכן